به گزارش خبرنگار اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگانفرش ایران؛ در انتخابات هیات مدیره اتحادیه اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران که در محل این اتحادیه برگزار شداعضای اصلی، علی البدل و بازرس انتخاب شدند.

 

براساس این گزارش؛ به ترتیب آقایان؛ سیدمجتبی عراقچی، غلامحسین نیشابوری، محمد دزفولی، محمدرضا آزادخانی، محمد حسن اسمعیلی، مهدی جواهریان و قنبر سیف محمدی به عنوان اعضای هیات مدیره و حمید رضا صابری قمی به عنوان بازرس انتخاب شدند.
همچنین حسین تندکار، مسعود سپهرزاد و مسعود امیرخیزی اعضای علی البدل هستند..

Graphic Design & Web Design By Hashei Design Studio